Xidmətlər“EL-SEYM INŞAAT” MMC

Layihələndirmə və konstruktor işləri.

Sahələrin planlaşdırılması və qazıntı işləri.

Drenaj sistemləri.

Dəmir-beton və metal- konstruksiya işləri.

Müxtəlif materiallardan (gips- beton, polimer, yüngül metal, fıbrabeton, əhəng daşı, bişmiş kərpic.) hörgü və quraşdırma işləri.

Ağac konstruksiya və elementləri.

Xarici və daxili kommunikasiya işləri.

Yüksək gərginlikli elektrik xətləri və yarımstansiyalar.

İstilik sistemləri.

Kondisionerləşdirmə.

Hidroizolyasiya, istilik izolyasiya və antikorroziya.

Müxtəlif dam örtükləri.

Meliorasiya qurğuları.

Binaların həndəsi parametrlərinin dəqiqliyinə geodeziya nəzarəti.

Avtomatik qapı və darvazaların quraşdırılması.